Aansprakelijkheidsuitsluiting

CameraPil bv stelt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties, informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen, kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

CameraPil bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en / of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Voor gericht advies en consult raden wij u aan om een afspraak te maken voor het poliklinisch spreekuur bij één bij ons aangesloten medisch specialisten. U kunt het informatie formulier invullen om informatie aan te vragen.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van CameraPil bv teksten of informatie van deze site te verspreiden, vermenigvuldigen of op andere wijze openbaar te maken. Voor toestemming kunt u contact opnemen met ons via het informatie formulier.

Linken naar de website van CameraPil bv is toegestaan, mits na toestemming en mits de goede naam van CameraPil bv daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van CameraPil bv wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.

Het gebruik van het logo van CameraPil bv is alleen toegestaan na toestemming van de directie van CameraPil bv. Maak gebruik van het informatie formulier indien u contact met ons wenst.

Directie CameraPil bv