De capsule en overige apparatuur
 


Formaat van de capsule

 


Buideltas met datareceiver.

De door de capsule verzonden beelden worden hierin opgeslagen en na het onderzoek op een computer ingeladen voor beoordeling.

 


Plakker.

In totaal worden 9 plakkers op het lichaam aangebracht. Deze ontvangen zowel de door de capsule gemaakte beelden en geven de lokatie van de capsule weer.