Maagbloeding

Op de filmfragmenten is goed het beeld te zien van een maagbloeding zoals deze kunnen worden waargenomen op een videocapsule endoscopie opname.

Soms wordt videocapsule endoscopie aangevraagd ter diagnostisering van dunne darm pathologie bij verlies uit het maagdarm-kanaal. Dit is een duidelijk voorbeeld van een bloeding in de maag. Oorzaken hiervan zijn velerlei; van maagzweer tot kanker. Behandeling dient plaats te vinden met een conventionele gastroscopie.

links ziet u het filmfragment, en rechts een belangrijke opname afkomstig uit het desbetreffende filmfragment.

Filmfragment : Maagbloeding 1

 

 

Filmfragment : Maagbloeding 2