Nostalgie

Op deze pagina zijn foto's van enkele geneeskundige apparaten en hulpstukken te vinden die heden ten dage nostalgisch genoemd mogen worden. Een deel van deze foto's heeft te maken met het maag darm lever specialisme, en andere foto's zijn aardigheden die hier niet mochten ontbreken.

Deze rubriek wordt momenteel nog aangevuld. (29-12-2010)

Afbeelding 1,2,3
Een door een arts zelfgemaakte hoofdlamp, door onder andere het gebruik van een fietslamp.

 

Afbeelding 4,5,6,7,8
Injectiespuiten, gemaakt van metaal en glas

 
 

 

Afbeelding 9,10
Glycerinespuiten 


 

Afbeelding 11